O olejích

 

Jak správně vybrat motorový olej?

Motorový olej je technologicky velmi složitý výrobek, jehož vlastnosti jsou klasifikovány řadou technických parametrů. Pro výběr optimálního motorového oleje z hlediska konečného uživatele jsou důležité především tyto dvě základní specifikace:

viskozitní

výkonnostní

Naprosto nejdůležitější při výběru motorového oleje jsou pokyny výrobce automobilu. Tyto informace najdete v příručce o používání a údržbě vozidla. Pouze výrobce automobilu může odpovědně určit, jaký typ oleje je třeba použít. Výrobci nejčastěji doporučují olej podle viskozity a výkonnostní úrovně, kterou musí splňovat (případně překračovat) olej, který použijeme. Tato úroveň je dána tzv. výkonnostní specifikací oleje, která určuje jeho kvalitativní třídu.

Podle viskozitní klasifikace SAE (např. 5W-30)

Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace podle SAE. Tato klasifikace je často nepřesně považována za měřítko kvality oleje. Tato specifikace však pouze vypovídá o viskozitních vlastnostech oleje, tedy tekutosti za určitých přesně stanovených teplot a podmínek, nikoliv o výkonnostních vlastnostech oleje. Dozvíme se tedy jak je olej tekutý při nízkých (zimních) i vysokých (letních) teplotách, ale nic konkrétního o výkonnostní klasifikaci oleje.

Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60

Zimní označení vymezuje tzv. "startovatelnost" motoru při nízkých teplotách. Obecně platí, že čím nižší je číslo zimní třídy, tím nižší může být teplota okolí při zachování tekutosti oleje dostatečné pro snadné spuštění motoru, tzn. olej není příliš viskózní ("hustý"). Např. oleje s označením 5W umožňují bezproblémové startování motoru i při teplotách okolo -40° C.

Letní označení garantuje dostatečnou viskozitu oleje za vysokých letních teplot. Obecně platí, že čím vyšší je číslo letní třídy, tím vyšší může být teplota okolí při zabezpečení dostatečného mazání motoru, tzn. olej není příliš nízkoviskózní („řídký"), což by zapříčinilo trhání mazacího filmu. V praxi se ukázalo, že pro evropské klimatické podmínky je třída 40 plně dostačující, oleje vyšší třídy mohou zapříčinit mírné snížení výkonu motoru.

V současné době se prakticky výhradně používají tzv. vícestupňové ("multigrade") motorové oleje, které umožňují celoroční bezpečné mazání motoru za rozmanitých klimatických podmínek. Označují se kombinací zimní a letní třídy:

0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-40, 10W-60, 15W-40
 

Podle výkonnostní klasifikace

Výkonnostní klasifikace charakterizuje vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Hodnoceny jsou vlastnosti jako např. ochrana proti otěru, oxidaci a korozi stěn válců a ložisek, ochrana proti tvorbě úsad za vysokých teplot, oxidační stabilita, pěnění oleje, úspora paliva atd. Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají mimo jiné následující normy:

klasifikace API
klasifikace ACEA
normy výrobců motorů a vozidel
 

Klasifikace API

Podle této normy rozlišujeme motorové oleje podle použití na oleje pro zážehové (benzínové) motory, označené písmenem „S“ (z angl. Service) a na oleje pro vznětové (naftové) motory, označené písmenem „C“ (z angl. Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, např. SM/CF.

Přehled výkonnostních tříd pro zážehové motory

SF kategorie zavedena od r. 1980, oleje pro velmi vysoké zatížení motorů, vylepšené protioděrové vlastnosti, oxidační stabilita a ochrana proti tvorbě úsad

SG kategorie zavedena od r. 1989, oleje pro motory splňující nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a sníženou tvorbu kalů

SH kategorie zavedena od r. 1993, vlastnosti jako SG, testováno podle náročnějšího zkušebního protokolu CMA

SJ kategorie zavedena od r. 1997, specifikace olejů pro zážehové motory, která zohledňuje nejpřísnější emisní limity a nároky na úsporu paliva

SL kategorie zavedena od r. 2001, pro všechny současné motory i starší motory

SM kategorie zavedena od r. 2004, pro všechny současné motory, oleje klasifikace SM obsahují aditiva pro kontrolu úsad, pro snížení oxidace oleje a snížení opotřebení a aditiva zlepšující vlastnosti oleje za nízkých teplot

Přehled výkonnostních tříd pro vznětové motory

CE kategorie zavedena od r. 1984, oleje pro motory s nepřímým vstřikováním bez kontroly emisí s vyšší odolností proti tvorbě úsad

CF kategorie zavedena od r. 1994, oleje pro dvoudobé motory vyžadující účinnou kontrolu otěru a tvorby úsad

CF-2 kategorie zavedena od r. 1994, oleje pro dvoudobé motory vyžadující účinnou kontrolu otěru a tvorby úsad

CF-4 kategorie zavedena od r. 1990, oleje pro čtyřdobé motory těžkých nákladních vozů pracujících s nejvyšším stupněm přeplňování v nejnáročnějších podmínkách, zejména pro těžké tahače v dálničním provozu

CG-4 kategorie zavedena od r. 1994, oleje pro čtyřdobé vysokootáčkové motory vozů pracujících v nejnáročnějších silničních i terénních podmínkách; v současné době nejvyšší specifikace olejů pro vznětové motory

CH-4 kategorie zavedena od r. 1998, pro vysokorychlostní čtyřdobé motory, u kterých je vyžadováno splnění výfukových emisních norem z roku 1998; CH-4 oleje mají speciální složení pro užití s palivem s hmotnostním obsahem síry do 0,5%, mohou být použity místo CD, CE, CF-4 a CG-4 olejů

CI-4 kategorie zavedena od r. 2002, pro vysokorychlostní čtyřdobé motory, u kterých je vyžadováno splnění výfukových emisních norem roku 2004 zavedených v roce 2002, CI-4 oleje mají speciální složení a trvanlivost pro užití v motorech s recirkulací výfukových zplodin (EGR), jsou určeny pro použití v motorech, které používají palivo s hmotnostním obsahem síry do 0,5%, mohou být použity místo CD, CE, CF-4, CG-4 a CH-4 olejů

Klasifikace ACEA dělí motorové oleje

Klasifikace ACEA dělí motorové oleje do tří skupin – oleje pro zážehové motory (označené písmenem "A"), oleje pro vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel (označené písmenem "B") a oleje pro výkonné vznětové motory nákladních automobilů (označené písmenem "E"). Výkonnostní stupeň je vyjádřen pro daný typ motoru číslem (od "1" výše). V zásadě platí, že čím je toto číslo vyšší, tím je olej kvalitnější.

Přehled výkonnostních tříd pro zážehové a lehké vznětové motory

A1/B1 kategorie zavedena od r. 1996, oleje s vysokou ochranou pístu před tvorbou úsad tvorbou kalů a opotřebením, s vysokou odolností proti oxidaci za vysokých teplot, umožňují dosahovat úspory paliva min. 2,5% ve srovnání s oleji 15W-40

A3/B3 kategorie zavedena od r. 1996, oleje s vyšší odolností proti oxidaci za vysokých teplot, lepší ochrana vaček proti opotřebení, kontrola viskozity a rozptylování sazí, vyšší výkonnost – prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru

A3/B4 kategorie zavedena od r. 2000, vysoce výkonné motorové oleje pro použití v benzínových a naftových motorech osobních vozidel s přímým vstřikem

A5/B5 kategorie zavedena od r. 2001, vysoce výkonné motorové oleje pro použití v benzínových a naftových motorech osobních vozidel, koncipované pro prodloužené a nebo flexibilní olejové výměny, oleje s vynikající vysokoteplotní střihovou stabilitou, splňují požadavky na superlehký chod a úsporu paliva, jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory

Přehled výkonnostních tříd pro motory vybavené částicovými filtry

C1 Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF (filtr pevných částic) a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysoce výkonných benzínových i naftových motorech osobních a lehkých nákladních automobilech, které vyžadují nízkoviskozní oleje s nízkým SAPS (sulfátový popel, síra, fosfor) a s viskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV) vyšší než 2,9 mPa.s. Prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

C2 Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysoce výkonných benzínových a naftových motorech osobních a lehkých nákladních automobilů, které vyžadují nízkoviskózní oleje s viskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV) vyšší než 2,9 mPa.s. Prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

C3 Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF a TWC v motorech, které vyžadují oleje s viskozitou vyšší než 3,5 mPa.s. Prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

Vysvětlivky:

DPF (Diesel Particulate Filter) - filtr pevných částic
TWC (Three Way Catalyst) - trojčinný katalyzátor
EGR (Exhaust Gas Recirculation - recirkulace výfukových plynů
SCR (Selective Caralysts Reduction) - selektivní katalytická redukce NOx: úprava složení výfukových plynů močovinou (činidlo AdBlue = 32,5% vodný roztok močoviny)

 

Normy výrobců automobilů a motorů pro motorové oleje

Výrobci automobilů a motorů požaduje od motorových olejů splnění dodatečných požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice testů API nebo ACEA (zahrnuta je např. kompatibilita s těsnícími materiály apod.) V kategorii osobních automobilů jsou nejčastěji uváděny normy VW/AUDI, BMW a PORSCHE, v kategorii užitkových automobilů pak normy MERCEDES BENZ (MB), MAN a VOLVO.

Přehled norem VW motorových olejů

VW 500.00 / 97 odpovídá ACEA A3-96, oleje pro benzínové a nepřeplňované, palivo šetřící naftové motory

VW 501.01 / 97 odpovídá ACEA A2-96, oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory

VW 501.01 / 04 odpovídá ACEA A3/B3-04, oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory, včetně motorů čerpadlo-tryska

VW 502.00 / 97 lehkoběžné oleje pro benzínové motory, výměnný interval 15.000 km

VW 502.00 / 05 odpovídá ACEA A3/B4-04, oleje pro benzínové a nepřeplňované naftové motory, včetně motorů čerpadlo-tryska

VW 503.00 / 99 lehkoběžné i běžné motorové oleje pro benzínové motory s velmi dlouhou dobou výměny 30.000 km

VW 503.01 / 00 benzínové motory Audi S3 a TT výměna 30.000 km

VW 505.00 / 92 odpovídá ACEA B2-96, oleje pro všechny typy naftových motorů, včetně přeplňovaných, výměna 15.000 km

VW 505.01 / 99 celoroční oleje pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory osobních automobilů, včetně motorů čerpadlo-tryska, výměna 15.000 km

VW 506.00 / 99 lehkoběžné i běžné motorové oleje pro naftové motory, s velmi dlouhou dobou výměny 30.000 km, přímý vstřik – klasické čerpadlo

VW 506.01 / 00 naftové motory osobních vozů, přímý vstřik, včetně motorů čerpadlo-tryska, výměna 30.000 km

VW 504.00 / 04 jsou lehkoběžné oleje pro benzínové motory, omezení sulfátového popelu prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01

VW 507.00 / 04 jsou lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00, VW 506 01, pro pevný interval výměny i VW 500 00, VW 505 00, VW 505 01

Vozidla, která nemají LongLife výbavu, nesmějí být z technických důvodů LongLife motorovými oleji plněna! Jsou-li však přesto takovým olejem naplněna, nesmějí využívat interval prodloužené výměny oleje.

Podmínkou pro používání programu LongLife Service je používání speciálních motorových olejů podle norem VW.
U koncernu VW group záleží dle které specifikace byl vyroben motor. Pokud podle QG1 nebo QG2 (kruhové honování) potom lze použít olej 505 i 506 pokud dle QG0 (křížové honování) potom lze použít pouze olej 505.
Pozor na skokovou změnu kvality oleje - může poškodit motor.

U motorových olejů VW 504 / 507 je spousta vyjímek, ve kterých motorech nesmí být použity. Proto je nutné VŽDY dodržovat předpisy a doporučení pro konkrétní motor!!

 

 

Prodáváme jen to nejlepší
... protože Váš stroj si to zaslouží
   
TecDoc INSIDE Zde zobrazená data, zejména celá databanka, nesmí být kopírovány. Data ani celá databanka, nesmí být bez předchozího souhlasu kopírovány, rozšiřovány a/nebo nesmí být toto umožněno třetím stranám. Uvedené jednání bude představovat poškození autorského práva a jako takové bude postihnuto.
 
Provozováno naProvozováno na systému NetShops
Cookies Cookies
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.
Technické cookies
Zobrazit více
Reklamní cookies
Zobrazit více
Analytické cookies
Zobrazit více
Personalizované soubory cookie
Zobrazit více