Motul DOT 3,4 500ml

 
Kód: AD13354
Značka: Motul
Dostupnost: skladem
Líbí se Vám tento produkt? Pošlete to dál.
124 Kč vč. DPH
- +

Brzdová kapalina Motul Dot 3&4 0.5L

Plně syntetická brzdová kapalina splňující normy DOT pro hydraulické brzdové a spojkové systémy automobilů a motocyklů, odpovídající doporučení výrobce DOT 4.

Vlastnosti:Bod varu na horní hranici rozmezí, které vyžaduje norma DOT 4, tj. 245°C, což umožňuje snadnou a trvalou účinnost brzd i za velmi těžkých podmínek. Tato kapalina je neutrální vůči spojům a těsněním v brzdových systémech a má antikorozní účinky. Je mísitelná s výrobky deklarující normy DOT 3 a 5.1, pokud neobsahují silikonové přísady.

Specifikace: SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4.

Standardní věty o nebezpečnosti : H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici (požitím).

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence : P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P264 Po manipulaci důkladně omyjte …

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce : P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování : P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

Relevantní věty: H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici .

Nezapomněli jste na filtry?

Zobrazit nabídku filtrů

Prodáváme jen to nejlepší
... protože Váš stroj si to zaslouží
   
 
Provozováno naProvozováno na systému NetShops
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Zavřít